bali-pool

Fiber-bredband för samfälligheter i Thailand

Internet har idag en mycket central roll i vår vardag, inte minst när vi reser och tillbringar vår tid på olika platser. Vi håller kontakten med vänner och familj, gör våra bankärenden, tittar på TV, lyssnar på radio, arbetar, allt via Internet som idag är en självklarhet.
I takt med att tjänsterna blir alltmer avancerade ställs också högre krav på hastighet och tillgänglighet på anslutningen mot Internet, både inom landet och internationellt. Det pratas mycket om snabbare bredband, nya tjänster på nätet, och det ”digitala hemmet”. Men vad betyder detta egentligen för ett bostadsområde, och vilka möjligheter finns det? Varför skall vi investera i ett bredband från Sanuk Systems, och vad ger det för fördelar för våra hus- eller lägenhetsägare?

Varför är det en fråga för boendeföreningen?

En av de viktigaste uppgifterna för styrelsen i en bostadsförening är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen samt erbjuda en bra och trygg boendemiljö.
De flesta fastigheter har idag gamla kopparnät med det klassiska telefonuttaget i varje lägenhet, samt i bästa fall ett gammaldags kabel-TV uttag. Genom denna infrastruktur är det möjligt att beställa en Internetuppkoppling men hastigheten är begränsad och priset ofta relativt högt.
Som förening har man en möjlighet att uppgradera fastigheten med ett modernt bredbandsnät och utnyttja det faktum att många hushåll tillsammans kan få en väsentligt lägre installationkostnad och abonnemangsavgift.
Som enskild medlem har man förutom möjligheten att få tillgång till ett riktigt snabbt bredband, även möjlighet att skaffa bredbandstelefoni och IPTV som kan innebära stora kostnadsbesparingar för hushållet. Förutom att medlemmarna får tillgång till snabbare bredbandsuppkoppling, har även föreningen en möjlighet att se över fastighetstjänster som blir allt mer digitala. Idag är det möjligt att ansluta tjänster som passagesystem, porttelefoner och övervakningskameror till nätverket. Optical fiber cable

Hur ser den tekniska lösningen ut?

En extern fiberkabel grävs fram till lämpligt utrymme i fastigheten. Där placeras den centrala utrustning (switchar) som fördelar ut bredbandskapaciteten vidare genom fastighetsnätet, vilket normalt avlämnas i varje bostad genom ett bredbandsuttag där det ansluts en trådlös router. Denna typ av bredbandslösning, med fiber till föreningen som sedan sprids genom ett fastighetsnät, benämns allmänt för ett fiber-LAN. Fastighetsnätet som kan bestå av fiber eller kopparkablar av speciell kvalitet dras i möjligaste mån genom befintlig kanalisation om sådan finns tillgänglig, annars borras och listas kabelvägar genom våningsplanen och vidare in i husen/lägenheterna.
Sanuk Systems kopplar alltid fiber i så kallade aktiva stjärnnät, på samma sätt som de flesta stora operatörer i Europa och USA. Detta innebär att varje bostad har en egen fiberkabel hela vägen till närmaste station, till skillnad från många andra Thailändska operatörer som istället bygger billigare passiva optiska nät (PON) där flera hushåll delar på samma fiberkabel.

Fiber eller koppar?

Valet mellan att dra fiber eller kopparkabel från källaren upp till respektive lägenhet är inte självklart, båda har sina för- och nackdelar. En fiberkabel kan dras långa sträckor och har en näst intill obegränsad kapacitet hastighetsmässigt, men kräver lite dyrare utrustning i varje hushåll. Ett nytt kopparnät har en kapacitet på minst 1000 Mbps till varje hushåll vilket många anser som fullt tillräckligt, dock med en begränsning på 90 meter mellan central punkt och bostad.
I villaområden drar vi egen fiber till varje hus (FTTH). Bilden visar ett fiberskåp på ett område med 70 hus.

Individuellt eller gemensamt trådlöst nät?

Ett annat val att göra, är om varje enskilt hushåll skall ha sitt eget privata trådlösa nätverk, eller om det skall finnas ett enda stort gemensamt trådlöst nätverk som delas av alla. Ett gemensamt nätverk, som vi kallar för ’Resort-nätverk’, låter alla boende förbli anslutna till nätverket när de rör sig inne på området och kan också ge täckning i gemensamma områden som t.ex. vid en pool. I condominium där boende bara vill ha billigt Internet, och inte behöver ha eget bredband eller TV i sin lägenhet, kan vi istället sätta gemensamma accesspunkter i korridorerna som alla kan använda på samma sätt som t.ex. på hotell och publika platser.

Öppet eller slutet nät?

Med Öppet nät menas att föreningen äger nätet efter installationen. Initialt driftas nätverket av Sanuk Systems som då även är tjänsteleverantör, men efter den initiala avtalstiden kan bostadsföreningen om så önskas välja att lägga ut driften av nätverket och tjänsteleveranserna på entreprenad till en annan operatör. Med Slutet nät menas att föreningen hyr både nät och tjänster av Sanuk Systems. Avtalstiden för ett slutet nät är normalt 3-5 år

Bredbandstjänster

Beroende på storleken och var ert område ligger, kan ni också välja ytterligare tjänster såsom TV och Telefon via samma kabel som Internet, vilket ofta kallas ’Triple Play’. Vi producerar våra egna tjänster som är skräddarsydda för vår kundbas, med egna telefonväxlar och IPTV-system. Telefonerna kan ges nordiska direktnummer, och TV-tjänsten innehåller flertalet internationella TV-kanaler och inspelat material.

Läs mer om Telefoni…

Läs mer om TV…

Ladda ner servicekatalogen för condominium

Sanuk Systems – Service catalog Condo kan delas med ägare och styrelsemedlemmar när ni diskuterar vilka tjänster som skall ingå i den gemensamma infrastrukturen.

Kontraktsform

Boendeföreningen (eller områdesägaren) tecknar ett kollektivt avtal för samtliga hushåll, och får en enda faktura. Fördelen med detta är att kostnaden per hushåll blir mycket lägre än om varje hushåll tecknar ett separat avtal, eftersom den förenklade administrationen och ett samlat installationsarbete möjliggör en stor volymrabatt under hela avtalsperioden.

Vad kostar bredbandsnätet?

Installation av ett öppet fibernät i ett mellanstort område behöver inte kosta mer än c:a 10 000 baht per hushåll, installerat, testat och klart för användning. I condominium där hushållen inte behöver eget bredband eller TV-anslutning, är installationskostnaden för ett gemensamt trådlöst nät i korridorerna istället ungefär 2 500 baht per hushåll, lite beroende på byggnadens utseende och kraven på trådlös täckning. Kostnaden för infrastrukturen bör föreningen eller markägaren kunna hantera som en investeringskostnad, vilket innebär att den dessutom kan skrivas av på upp till 10 år.

Vad kostar tjänsterna?

En gruppanslutning med 1000/1000 Mbit/s bredband och basutbud av TV-kanaler kostar cirka 600 baht per hushåll och månad, inklusive trådlöst nätverk. Priset beror på hur många hushåll som är anslutna, och om lägenheter i flerfamiljshus vill ha eget bredband och TV, eller nöjer sig med ett gemensamt trådlöst nät i korridorerna. I detta ingår förstås också support och personlig assistans till användare som behöver hjälp med att ansluta sina enheter till nätet. Support på plats ges huvudsakligen på engelska av våra duktiga lokala tekniker, och du kan alltid nå oss på svenska via epost eller telefon.

 ReferensKontakta oss

Kontakta oss för mer information och kostnadsförslag för ert projekt.