office

Företag och Kontor

Vi tillhandahåller kontorsapplikationer såsom epost, dokumenthantering och ip-telefoni, trådlösa och fasta nätverk inom och emellan era kontor, samt en centralt hanterad drift av era interna och externa system. Våra driftmiljöer finns fysiskt placerade i säkra datacenter i Stockholm, Frankfurt, Bangkok och Singapore. 

Lokala nätverk

Vi bygger lokala nätverk med kabel och wifi i era lokaler, med allt från central routing och switchar till högpresterande professionell wifi.


Vi har en omfattande praktisk erfarenhet av särskilt MikroTik nätverksutrustning från våra många installationer, och vi både säljer hårdvara och tillhandahåller konsulter vid  byggnationer av allt från radiolänkar och fjärrkontor, till centrala datahallar och operatörsmiljöer.

Servertjänster

Vi använder publika molntjänster såsom Microsoft Azure, Amazon Web Services och Google Cloud, samt egna datacenter eller kundens lokaler beroende på tillämpning.
Tjänster är segmenterade i separata logiska nätverk med skilda accessnivåer, där åtkomst endast är möjligt via krypterade förbindelser med separata autentiseringskrav i både uppkoppling och accessprotokoll.
Drift och datalager är skyddade mot intrång från Internet via flera säkerhetsnivåer med automatisk detektering av kända intrångsmönster och skydd mot överbelastningsattacker (s.k. DDoS).

Samtliga datacenter har..

  • Garanterad strömtillförsel med dieselgeneratorer som säkerställer driften även vid störningar på det allmänna elnätet.
  • Garanterad miljökontroll (temperatur, luftfuktighet etc.)
  • Fysiskt skalskydd
  • Övervakning och larm dygnet runt

Datasäkerhet

Backup tas med avseende att kunna återställa samtliga miljöer till föregående dag. All data, mjukvaror och tjänster kopieras till sekundär lagring minst en gång per dygn, och kan vid behov även kopieras till externa lagringsmedia.

Vid behov av förhöjd säkerhet med specifika klassificeringar, finns möjlighet till bearbetning och lagring av data i speciellt skyddade anläggningar. Certifieringar som kan erbjudas innefattar bland annat följande;
ISO 27001:2005 (Information Security Management)
ISO 9001:2008 (Quality Management Systems)
ISO 14001:2004 (Environmental Management Systems)
OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management)

Övervakning

Drift och övervakning är till största delen automatiserad. Vid problem indikeras larm på centrala övervakningssystem, och vid överstigande en viss prioritet sänds även notifiering direkt till driftansvariga. Automatiska övervakningar innefattar mätbara faktorer såsom svarstider, tillgänglighet, lagringskapacitet etc, där samtliga mätpunkter är dokumenterade. Första åtgärd är att tekniskt felsöka och återstarta fallerande komponenter. Om problemet är relaterat till applikationer, eller vid misstänkt brott, eskaleras ansvaret till en åtgärdsplan med namngivna kontaktpersoner. Tjänsten kontrolleras även manuellt med jämna mellanrum för att säkerställa att system för säkerhet, logghantering etc är normala.

Kontakta oss

Låt oss hantera era nätverkslösningar. Maila mail@sanuksystems.com eller ring något av våra kontor.