shutterstock_74885257

Framtidssäkra ditt hus med fiber

En installation av fiber ger dig en kraftfull, framtidssäkrad bredbandsanslutning som i ett slag gör huset mer attraktivt att bo i. Via fibern får du tillgång till ett stabilare Internet med en nedladdningshastighet av upp till 1000 Mbps, och tjänster såsom direktsänd TV som en ADSL-anslutning via telefontråd inte klarar av. En fiberanslutning är en investering i framtiden, och en förutsättning för att kunna ta emot framtida tjänster. Den höjer värdet på din bostad, och är samtidigt mycket tåligare mot väder och vind med minskade problem och underhållskostnader som följd.
Sanuk Systems kan idag erbjuda fiberanslutning i de flesta av våra anslutna områden i Thailand.

Fiberanslutningen är ett tillägg till befintligt Sanuk bredbandsabonnemang. Du betalar bara en engångskostnad för installationen av fibern, och använder den sedan genom att ansluta valfritt Sanuk Systems bredbandsabonnemang.

Service och underhållfiber

Sanuk Systems fibernät underhålls och övervakas av oss själva. Det finns ingen tredje part, förutom el-leverantören i ditt område, som påverkar tillgänglighet och kvalitet. Nätet övervakas automatiskt dygnet runt. Vid fel eller störningar kan vi upptäcka och åtgärda detta omedelbart, ofta även innan du själv märkt något. Detta gör att du kan lita på din fiberanslutning även när du inte är hemma, t.ex. om du har larm eller övervakningskameror i bostaden.
Service och underhåll av din fiberanslutning ingår utan extra kostnad så länge du har ett Sanuk bredbandsabonnemang anslutet.

Leverans av din anslutning

Oftast går det att använda befintliga rör och stolpar för att dra fibern fram till ditt hus. Om du inte har någon Internet-anslutning eller telefon sedan tidigare kan det hända att vi måste gräva på din tomt och borra ett hål för kabeln genom ytterväggen, och försöker då självklart göra så liten åverkan som möjligt. När fiberkabeln är indragen i huset eller lägenheten ansluter vi en medieomvandlare och en trådlös accesspunkt, som du får till låns så länge som du har ett Sanuk bredbandsabonnemang inkopplat på fiberanslutningen.

Installationskostnad

Installation av fiber till en bostad i ett anslutet område kostar 9.000 baht i engångskostnad. Rabatt kan ges om flera grannar beställer samtidigt, samt för lägenheter i condominium där det redan finns grannar med fiberanslutningar. Service och underhåll ingår utan extra kostnad så länge du har ett Sanuk bredbandsabonnemang inkopplat.

Tillbaka